ubezpieczenia leasing kredyty

razem z Wami ponad 20 lat, doświadczenie zobowiązuje

55 642 18 81, 509 415 837

ul. Związku Jaszczurczego 13C, Elbląg

PORADNIK - UBEZPIECZENIE MIENIA

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie mieszkaniowe to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony. Dzięki niemu właściciel domu lub mieszkania może chronić się przed stratami poniesionymi w wyniku działania zdarzeń losowych, m.in. pożaru, powodzi czy silnego wiatru. Polisa pozwala także chronić majątek na wypadek szkód powstałych w wyniku zalania przez osoby trzecie czy kradzieży z włamaniem.

 • Co wpływa na wysokość składki za polisę mieszkaniową?

  Decydując się na ubezpieczenie mieszkania często określamy cenę, jaką jesteśmy w stanie zapłacić za polisę i zadawalamy się ofertą, która spełnia to kryterium. To błąd. W przypadku wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych, w tym także ubezpieczenia mieszkania, podejmując decyzję o zakupie należy kierować się nie tylko ceną, ale także zakresem polis. W tym poradniku wyjaśniamy, co wpływa na wysokość składki zaubezpieczenie domu i mieszkania.

  W większości przypadków wybór ubezpieczenia mieszkania dokonany na zasadzie kryterium ceny nie spełni oczekiwań właściciela nieruchomości. Decyzję o tym, ile jesteśmy w stanie wydać na polisę mieszkaniową warto podejmować dopiero, kiedy zrozumiemy zasady obliczania składki, poznamy związany z nią zakres ochrony i zdefiniujemy własne potrzeby.

  Co ma wpływ na cenę ubezpieczenia mieszkania?

  Na wysokość składki za ubezpieczenie mieszkania wpływ ma wiele czynników. Przede wszystkim cena zależy od zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia, wartości i lokalizacji nieruchomości, rodzaju konstrukcji budynku, a także od posiadanych zabezpieczeń np. drzwi antywłamaniowych, atestowanych zamków czy systemów alarmowych.

  Suma ubezpieczenia

  Na wysokość składki w dużej mierze wpływa suma ubezpieczenia, którą samodzielnie ustalamy przy zakupie polisy. Wraz ze wzrostem sumy ubezpieczenia, wzrasta też składka i dopiero wpływ innych czynników może ten wzrost zahamować. Przy tym zagadnieniu ubezpieczający nieruchomość musi mieć na uwadze problem niedoubezpieczenia i doubezpieczenia – czyli ustalenia sumy ubezpieczenia na zbyt niskim poziomie i zbyt wysokim. Oba przypadki nie są korzystne dla właściciela lokalu.

  Zakres ochrony

  Kolejny ważny dla wysokości ceny polisy czynnik to zakres ochrony polisy. Ubezpieczenie mieszkania można dość elastycznie konstruować, wybierając te elementy ochrony, które właściciel nieruchomości uważa za konieczne. Ubezpieczenia samych murów będzie najtańsze, rozszerzenie zakresu ochrony o stałe i ruchome elementy wyposażenia oraz ryzyko kradzieży itd. – wiązać się będzie z wyższą składką. Przed zakupem polisy konieczne jest dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), aby ustalić, czy oferowany zakres ochrony jest wystarczający.

  Określenie ryzyka

  Istotnym, choć tylko częściowo zależnym od właściciela mieszkania, czynnikiem wpływającym na cenę ubezpieczenia nieruchomości jest kwestia kalkulacji ryzyka. Lokalizacji lokalu zmienić się nie da, ale na obniżenie składki wpłynąć można inwestują w odpowiednie zabezpieczenia. Antywłamaniowe drzwi, atestowane zamki, alarm czy czujniki dymu – wszystko to będzie miało wpływ na obniżenie ryzyka szkody, a co za tym idzie również na obniżenie składki.

 • Ubezpieczenie mieszkania i domu pod kredyt

  Wykupienie ubezpieczenia jest jednym z wymogów niezbędnych do otrzymania kredytu hipotecznego. Taka polisa stanowi zabezpieczenie zarówno dla przyszłego właściciela nieruchomości, jak i dla banku, które finansuje zakup. W tym poradniku wyjaśniamy czym jest cesja i komu przysługuje odszkodowanie w przypadku ubezpieczenia mieszkania pod kredyt.

  Zakup ubezpieczenia domu i mieszkania czasem podyktowany jest wymogami banku udzielającego kredytu hipotecznego. W takim przypadku polisa stanowi jedną z form zabezpieczenia umowy kredytowej. Banki wymagają ubezpieczenia nieruchomości z opcją cesji wierzytelności na kredytodawcę. W praktyce oznacza to, że w przypadku szkody to nie właściciel mieszkania a bank będzie upoważniony do odbioru odszkodowania. Nie oznacza to jednak, że warunki i zakres ubezpieczenia nie mają znaczenia dla przyszłego właściciela nieruchomości. Poza tym, dokonując przemyślanej decyzji na ubezpieczeniu mieszkania pod kredyt można sporo zaoszczędzić.  

  Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt – co obejmuje?

  Wymagana przez bank polisa obejmuje ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym od powodzi i pożaru. Dokładny zakres polisy określa bank udzielający kredytu. Ochronie w takiej polisie podlegają jedynie mury nieruchomości wraz z biegnącymi w nich instalacjami. Wąski zakres ochrony sprawia, że ceny takich ubezpieczeń są stosunkowo niskie. Warto jednak porównać wszystkie dostępne na rynku opcje, gdyż w ten sposób możemy nie tylko zmniejszyć kwotę spłaty kredytu, ale także, dokładnie analizując oferty dostępne na rynku, znaleźć tę dopasowaną do potrzeb nie tylko banku, ale także właściciela nieruchomości.

  Czym jest cesja polisy na bank?

  Cesja polisy na bank oznacza przeniesienie odszkodowania za szkody z ubezpieczonego na bank. Oznacza to, że choć to właściciel nieruchomości opłaca składki, to w razie wypadku odszkodowanie trafi na konto banku, czyli cesjonariusza. Bywa jednak, że bank zadecyduje o wypłacie odszkodowania bezpośrednio na konto ubezpieczonego.

  W praktyce wygląda to tak, że często wypłata odszkodowania zależy od rzetelności kredytobiorcy. Jeśli nie ma on zaległości w spłatach rat kredytu, zwykle bank zgadza się, żeby to on otrzymał odszkodowanie, umożliwiając mu w ten sposób naprawienie szkody. Natomiast, jeśli ma on dług, świadczenie otrzyma bank.

 • Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania – za pośrednictwem banku czy u ubezpieczyciela?

  W sytuacji, gdy ubezpieczenie mieszkania stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego, nie musimy ulegać sugestii banku i decydować się na zaproponowaną ofertę. Szczególnie, że często nie jest ona najlepszą z dostępnych na rynku. Sprawdź, co możesz zyskać, decydując się za zakup ubezpieczenia, które odpowiada Twoim wymaganiom.

  Kupno mieszkania to poważna decyzja, podobnie jest z jego ubezpieczeniem. Bywa, że o tym drugim zapominamy i decyzję podejmujemy dopiero na etapie podpisywania ostatnich dokumentów w banku. Takie sytuacje zdarzają się często, więc banki są na to przygotowane i w ofercie posiadają ubezpieczenie mieszkania, którego udziela związany z bankiem umową partnerską ubezpieczyciel. Choć to wygodne rozwiązanie, nie zawsze będzie ono korzystne dla właściciela mieszkania.

  Ubezpieczenie mieszkania za pośrednictwem banku

  Decyzja o wzięciu kredytu na mieszkanie wiąże się z obowiązkiem ubezpieczenia nieruchomości przez cały okres jego spłaty. Warto wiedzieć także, że konieczne jest dokonanie cesji, czyli przepisanie polisy na bank. Rodzaj ubezpieczenia, w jakie trzeba się wyposażyć, również precyzuje bank. Przy kredycie hipotecznym wymagane jest ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych, w tym np. pożaru i zalania, na sumę równą lub przewyższającą kwotę zaciągniętego kredytu. Warto jednak wiedzieć, że zaproponowana przez bank propozycja ubezpieczenia wcale nie musi być najkorzystniejszą opcją. Porównując kilka dostępnych na rynku produktów dowiemy się, że w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego ceny takiej polisy mogą się różnić. Przemyślana decyzja w perspektywie kilku lat może przynieść realną oszczędność, dlatego warto zadać sobie trud porównania konkurencyjnych ofert.

  Skorzystanie z naszego kalkulatora ubezpieczeń domu i mieszkania znacznie skróci czas i ułatwi sam proces poszukiwania najlepszej na rynku polisy. Przemyślany wybór może pozwolić na zaoszczędzenie sporej sumy, tą z kolei właściciel nieruchomości może wydać na rozszerzenie pakietu ubezpieczeń, tym samym gwarantując sobie pełniejszą ochronę mienia.

 • Ubezpieczenie murów - czy taka ochrona wystarczy?

  Polisę mieszkaniową kupujemy z różnych powodów – czasem jest to dobrowolny wybór właściciela, a czasem wymóg nakładany przez bank, który udziela kredytu hipotecznego. W tym drugim przypadku zwykle kredytobiorca decyduje się jedynie na obowiązkowe ubezpieczenie murów. Jednak bez względu na powód decyzji o zakupie polisy, najważniejsze jest, aby jakość ochrony szła w parze z ceną. W tym poradniku wyjaśniamy jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie murów i czy to wystarczające zabezpieczenie.

  Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że cały nasz materialny dobytek może zniknąć w przeciągu przysłowiowej jednej chwili, bowiem działanie żywiołów natury może spowodować, że nasz dom znajdzie się pod wodą, stanie w płomieniach lub zostanie w inny sposób zniszczony. Właśnie przed tego typu sytuacjami zwykle się zabezpieczamy wykupując ubezpieczenie murów.

  Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie murów?

  Polisa znana pod nazwą ubezpieczenia murów to nic innego, jak ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych mogących wyrządzić szkody na dużą skalę (np. zalanie, trzęsienie ziemi, wichura, huragan, uderzenie pioruna, itp.). Dokładny zakres ochrony polisy różni się w zależności od ubezpieczyciela, warto więc porównywać oferty co najmniej kilku firm i wybrać najpełniejszą ochronę.

  Ochronie w wersji podstawowej polisy podlegają tylko mury nieruchomości wraz z biegnącymi w nich instalacjami. Niektóre towarzystwa decydują się jednak na rozszerzenie ochrony o elementy stałe mieszkania czy domu, w tym okna, drzwi i podłogi. Szczegóły zakresu ochrony należy sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

  Często jednak ubezpieczenie murów nie obejmują zamontowanych na stałe elementy wyposażenia danej nieruchomości (np. zewnętrznych części instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, a także kominków czy pieców grzewczych). Należy o tym pamiętać, bowiem jeśli ubezpieczymy wyłącznie mury nieruchomości, narażamy się na straty związane ze szkodami w zewnętrznych elementach, które mogą być kosztowne.

  Czy ubezpieczenie murów wystarczy?

  Do otrzymania kredytu – tak. Jednak zakres ochrony takiego produktu zabezpiecza tylko przed stratami spowodowanymi przez kilka wybranych zdarzeń losowych. Co więcej, ochrona przed zalaniem wcale nie oznacza, że właściciel mieszkania otrzyma odszkodowanie w sytuacji szkód powstałych wskutek działania wody niezależnie od przyczyny zalania. Dla własnego spokoju warto rozważyć szerszy zakres ochrony.

  Ubezpieczenie mieszkania może obejmować również stałe elementy nieruchomości oraz jej wyposażenie – nie tylko od ognia i zdarzeń losowych, ale również od dewastacji czy kradzieży z włamaniem.

 • Jak dobrać zakres ubezpieczenia mieszkania lub domu?

  Obecnie ubezpieczyć można niemal wszystko – ściany budynku, drzwi i okna, wyposażenie, ubrania, a także kolekcje np. znaczków. Jednak nie zawsze decydujemy się na tak obszerny zakres ochrony, zazwyczaj ze względu na koszty. Rezygnując z niektórych elementów polisy trzeba zadbać, aby jej cena szła w parze z jakością ochrony. Jak więc dopasować zakres ubezpieczenia mieszkania lub domu, aby obejmował jedynie te elementy majątku, które rzeczywiście są narażone na szkodę?

  Choć ubezpieczenie nie uchroni nas przed niespodziewanymi zdarzeniami, to jednak zapewni finansową rekompensatę na pokrycie wydatków związanych z remontem. Na odszkodowanie można liczyć, jeśli tylko wypadki, którym uległ majątek były uwzględnione w zakresie ochrony ubezpieczenia. Świadomość tego, jak ważne jest odpowiednie dopasowanie zakresu ubezpieczenia mieszkania lub domu do faktycznych potrzeb, ma już coraz więcej Polaków.

  Jak dobrać zakres ubezpieczenia domu i mieszkania?

  Wbrew powszechnej opinii ubezpieczenie mieszkania nie musi być wcale drogie. Kluczową sprawą jest dopasowanie polisy do własnych potrzeb oraz kierowanie się prawdopodobieństwem wystąpienia konkretnych zagrożeń. Gdy dla przykładu posiadamy nieruchomość w niedalekiej odległości od rzeki, wówczas przydatne może okazać się zabezpieczenie się na wypadek powodzi, w innych przypadkach ten element ochrony możemy wykluczyć.

  Decydując się na polisę można wybrać ochronę wyłącznie murów, czyli elementów konstrukcyjnych domu lub mieszkania. Można również zdecydować się na bardziej kompleksową ochronę ubezpieczając także zgromadzone wyposażenie – zarówno elementy stałe jak i ruchomości np. meble czy sprzęt RTV i AGD, przedmioty osobistego użytku, kosztowności czy dzieła sztuki. Na ubezpieczenie wyposażenia domu warto zdecydować się, jeśli posiadane mienie ma wysoką wartość, a jego zniszczenie lub utrata byłaby dotkliwą stratą.

  Zakres ubezpieczenia domu, czyli czego boi się właściciel?

  Przed podjęciem decyzji o zakupie ubezpieczenia mieszkania lub domu warto dobrze się zastanowić, gdyż zakres ochrony w ofertach poszczególnych towarzystw może znacznie się różnić. Co więcej, dowolność w doborze poszczególnych elementów polisy sprawia, że każdy właściciel nieruchomości może dopasować ochronę do własnych potrzeb. Ubezpieczenie mieszkania wedle potrzeb może składać się z ochrony przed ryzykiem zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, dewastacji czy przepięć, dodatkowo polisa zawierać może OC w życiu prywatnym, usługi domowego assistance, ochronę prawną, a także NNW.

 • Zakres ochrony

  Ubezpieczenie mieszkaniowe to dobrowolne zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Oprócz samego domu lub mieszkania w budynku wielorodzinnym, przedmiotem ubezpieczenia mogą zostać tzw. ruchomości domowe, czyli przedmioty znajdujące się wewnątrz, m.in. meble, odzież czy sprzęt elektroniczny. Dodatkowym elementem polisy może być także ochrona odpowiedzialności cywilnej mieszkańców oraz szeroki zakres usług assistance domowego.

  Uwaga!

  Ubezpieczenia mieszkaniowe można dość elastycznie konstruować, np. poprzez dołączanie dodatkowych elementów polisy. Dzięki temu np. osoby mieszkające w pobliżu wody mogą zdecydować się na ochronę na wypadek powodzi, a mieszkając na parterze można ubezpieczyć szyby przed stłuczeniem wskutek wandalizmu.

  Przed zakupem polisy należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), aby ustalić, czy oferowana przez dane towarzystwo ochrona na pewno jest wystarczająca. Zgromadzony w obrębie nieruchomości majątek można standardowo chronić:

  • od ognia i innych zdarzeń losowych
  • od kradzieży z włamaniem i rozboju
  • od stłuczenia szyb i innych przedmiotów
  • zniszczenia sprzętu elektronicznego

  Na cenę ubezpieczenia mieszkaniowego wpływ ma wiele czynników. Przede wszystkim zależy ona od zakresu wybranej ochrony i sumy ubezpieczenia, wartości i lokalizacji nieruchomości, rodzaju konstrukcji budynku, a także posiadanych zabezpieczeń (m.in. drzwi antywłamaniowe, czujniki dymu, system alarmowy czy domofon z wizjerem).

  Uwaga!

  Podczas zakupu ubezpieczenia należy podać wszystkie posiadane zabezpieczenia zgodnie ze stanem faktycznym. Trzeba z nich również korzystać! Jeśli po włamaniu ubezpieczyciel ustali, że alarm przeciwpożarowy był wyłączony lub drzwi nie zamknięto na wszystkie dostępne zamki, może odmówić wypłaty odszkodowania.

 • Niedoubezpieczenie i doubezpieczenie

  Kupując ubezpieczenie samodzielnie podaje się wartość chronionej nieruchomości, a także znajdujących się w niej przedmiotów. Wraz ze wzrostem wartości ubezpieczanego majątku, wzrasta też składka. Nie należy jednak podawać zbyt niskiej wartości, aby nie dopuścić do tzw. niedoubezpieczenia. To sytuacja, w której maksymalne możliwe odszkodowanie (suma ubezpieczenia) nie pokryje w całości strat wynikającej z tzw. szkody całkowitej.

  Uwaga!

  Istnieje też możliwość nadubezpieczenia, czyli podania zawyżonej wartości domu mieszkania i należących do niego elementów. W tym przypadku nie istnieje jednak groźba otrzymania zbyt niskiej rekompensaty po szkodzie.

  Gdy po powstałej szkodzie skorzystamy z ubezpieczenia, ubezpieczyciel zwykle pomniejsza sumę ubezpieczenia o wypłaconą kwotę. Aby ponownie chronić swoją własność w pełnym wymiarze, warto się doubezpieczyć, dokonując wpłaty składki.

 • Ubezpieczenia przedmiotów o szczególnej wartości

  Przedmioty o szczególnej wartości, również kolekcjonerskiej (zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, kolekcje broni i innych przedmiotów, cenne obrazy, kamienie szlachetne, rzeźby, świeczniki, cenne zbiory bibliofilskie, stara biżuteria i inne cenne wyroby, srebrne zastawy, sztućce, markowa porcelana, etc ) mogą być ubezpieczane z tym, że zazwyczaj na odrębnych od standardowych warunkach. Są to tzw. warunki szczególne lub ponad standardowe warianty ubezpieczenia. Zwykle potrzebna jest uprzednio wykonana specjalistyczna wycena rzeczoznawców. Wymagane są również dodatkowe zabezpieczenie tego typu mienia (dodatkowe alarmy, monitoring, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, czujniki temperatury, dymu, sejfy, etc.) Wymogi w tym zakresie określane są zwykle w aneksie do umowy ubezpieczenia poprzedzonym specjalistyczną analizą ryzyka ubezpieczeniowego związanego z ubezpieczanym mieniem i jego wartością. Za takie ponad standardowe ubezpieczenia trzeba zapłacić podwyższoną, czasami wyjątkowo wysoką składkę.

 • Wybór rodzaju ubezpieczenia. Co to są ogólne warunki ubezpieczenia?

  Decydując się na zakup ubezpieczenia musimy pamiętać, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej jest różny w zależności od wybranego przez nas ubezpieczenia. Dokładna informacja na ten temat zawarta jest w umowie – ogólnych warunkach ubezpieczenia w skrócie zwanych o.w.u. Ogólne warunki ubezpieczenia określają przedmiot i zakres ubezpieczenia, a więc co ubezpieczamy, od czego i w jakim zakresie. Określają one również prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania. Zapisy oferowanych na rynku ogólnych warunków ubezpieczenia różnią się od siebie dlatego najlepiej jest przeanalizować je dokładnie przed podjęciem ostatecznej decyzji. Bardzo często warunki ubezpieczenia konstruowane są wariantowo tzn. można wybrać odpowiadający naszym potrzebom zakres ubezpieczenia, sposób likwidacji szkody etc.Każde ubezpieczenie zawiera również wyłączenia odpowiedzialności czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nieponosi odpowiedzialności gdy wystąpi szkoda. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia przed podpisaniem polisy. W przypadku trudności interpretacyjnych zapisów ogólnych warunków ubezpieczeń, zapisy te interpretuje się zawsze na korzyść klienta. 

 • Franszyzy i udziały własne. Czy mają wpływ na wysokość odszkodowania?

  Franszyzy i udziały własne to kwotowe lub procentowe ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach. Wyróżniamy dwa ich rodzaje tj. franszyzy integralne i franszyzy redukcyjne, czyli udziały własne w szkodzie. Franszyzy integralne charakteryzują się tym, że zakład ubezpieczeń nie uruchamia ubezpieczenia przy szkodach do określonej wysokości. Zwykle franszyzy integralne określane są kwotowo na dosyć niskim poziomie np. równowartości 100 euro, czy 100 zł w każdej szkodzie. Ma to na celu wyeliminowanie z obsługi likwidacyjnej drobnej szkody, gdzie koszt związany z prowadzeniem postępowania likwidacyjnego przekroczyłby wartość samej szkody. Udziały własne (franszyzy redukcyjne) zazwyczaj określone są procentowo np. 10% w każdej szkodzie albo rzadziej kwotowo np. 500 euro, czy 5000 zł w każdej szkodzie rzeczowej. W ofertach spotyka się także przypadki mieszane określenia franszyz np. 10% w każdej szkodzie rzeczowej ale nie mniej niż 500 euro. Przeciwnie do franszyz integralnych zwykle udziały własne (franszyzy redukcyjne) można wykupić (wykupu udziału własnego), tzn. zakład będzie odpowiadał za całość szkody ale jest to związane z koniecznością opłacenia dodatkowej składki.

 • Rozszerzenie umowy ubezpieczenia

  Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej może dotyczyć mienia ruchomego znajdującego się wewnątrz ubezpieczonych pomieszczeń. Zasadą jest ubezpieczenie mienia ruchomego na tzw. sumy stałe. Oznacza to przyjęcie jego wartości do umowy jako suma ubezpieczenia, tj. górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Rzadziej stosowane jest ubezpieczenie na tzw. pierwsze ryzyko. Suma ubezpieczenia jest także wartością stałą, ale określoną przez ubezpieczającego jako wysokość maksymalnej szkody w ubezpieczonym mieniu.

  Rozszerzony wariant ubezpieczenia obejmować może również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez osoby objęte ubezpieczeniem w granicach ubezpieczonej nieruchomości. Wpływa to na wysokość składki, chyba że ubezpieczenie OC jest składnikiem podstawowego wariantu ubezpieczenia. Zyskujemy ochronę ubezpieczeniową na wypadek np. spowodowania szkód sąsiadom na skutek zalania ich mieszkań, szkód spowodowanych przez nasze dzieci i należące do nas zwierzęta

 • Czym jest ubezpieczenie mieszkań i domów

  Ubezpieczenie mieszkania i domu jest ubezpieczeniem dobrowolnym skierowanym do osób fizycznych posiadających określone prawo majątkowe do ubezpieczanej nieruchomości, a jej wartość da się ocenić w pieniądzu (Stosownie do treści art. 821 kodeksu cywilnego). Interes majątkowy, który uprawnia do uzyskania statusu osoby ubezpieczonej, to własność (art. 140 k.c.), użytkowanie wieczyste (art. 233 k.c.), użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka (art. 244 k.c.).

  Przedmiotem umowy ubezpieczenia będą w tym wypadku nieruchomości, takie jak domy lub stanowiące odrębny przedmiot własności lokale, a także pomieszczenia do nich przynależne (strychy, komórki, piwnice, suszarnie, garaże, etc). Standardem dla tych umów jest wariantowa forma ochrony ubezpieczeniowej. Zasadą dla ubezpieczeń mieszkań i domów jest podział na ubezpieczenie mienia w wartości rzeczywistej albo w wartości odtworzeniowej (tzw. nową). Podział ten wpływa na wyliczenie odszkodowania. W większości przypadków przy ubezpieczeniu nieruchomości stosuje się ubezpieczenie w wartości rzeczywistej (mieszkań i domów). Wówczas suma ubezpieczenia jest wartością stałą odpowiadającą aktualnej na dzień ubezpieczenia wartości rynkowej nieruchomości. Wartość odtworzeniowa (nowa) dotyczy budynków mieszkalnych lub nowych lokali mieszkalnych. Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest zapisami umowy bądź też ustawy. Precyzują one treść warunków ubezpieczenia powszechnie w skrócie nazywanych o.w.u.

Dodatkowe elementy ochrony

Posiadane ubezpieczenie mieszkaniowe nie dotyczy wyłącznie elementów konstrukcyjnych budynku oraz kradzieży znajdujących się w nim przedmiotów. W ramach polisy właściciel nieruchomości może dodatkowo korzystać ze wsparcia specjalistów przy naprawie domowych usterek, a także zabezpieczyć się finansowo przed szkodami, które wyrządzi innym, np. zalanie sąsiada.

 • Co ubezpieczyć razem z domem czy mieszkaniem?

  Oprócz samej nieruchomości można również ubezpieczyć wszelkie elementy, które do niej przynależą. To przede wszystkim piwnica oraz garaż indywidualny wraz z wyposażeniem. Ochroną mogą zostać objęte inne pomieszczenia i budynki gospodarcze, a także ogród wraz z jego wyposażeniem czy ogrodzenie wokół działki. Jako nieruchomość dodatkową możliwe jest niekiedy zgłoszenie do ubezpieczenia także domku letniskowego.

  Uwaga!

  Ubezpieczyć można również mienie znajdujące się na zewnątrz nieruchomości, lecz do niej przynależące, czyli m.in. anteny telewizyjne czy solary słoneczne.

 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

  Jednym z najpopularniejszych i bardzo przydatnych dodatków do ubezpieczenia mieszkaniowego jest OC w życiu prywatnym. Jest to ochrona finansowa związana z odpowiedzialnością ubezpieczonej osoby za wszelkie szkody, które wyrządzi osobom trzecim. Zgodnie z kodeksem cywilnym, kto wyrządzi komuś szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia.

  Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym przydaje się, gdy posiadacz polisy swoim działaniem lub w związku z posiadanym mieniem spowoduje u kogoś uszczerbek na zdrowiu lub zniszczy jego własność. Przykładem takiej sytuacji może być zalanie mieszkania sąsiada, czy pozostawienie nieodlodzonego chodnika, na którym przewrócił się przechodzień. Co ważne, ubezpieczyciel pokryje nie tylko straty związane z użytkowaniem mieszkania. Dlatego OC w życiu prywatnym przydaje się także poza domem, np. po przypadkowym potrąceniu przechodnia podczas jazdy na rowerze lub spowodowaniu wypadku narciarskiego na stoku.

  Uwaga!

  Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia również ochronę w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim przez dzieci pozostające pod opieką posiadacza polisy, jego pomoc domową lub opiekunkę. OC chroni także na wypadek finansowych konsekwencji szkód spowodowanych przez zwierzęta domowe.

 • Domowe assistance

  Dzięki domowemu assistance, czyli ubezpieczeniu pomocowemu, właściciel nieruchomości otrzymuje od zakładu ubezpieczeń całodobowe wsparcie. Przede wszystkim polega ono na technicznym wsparciu m.in. hydraulika, stolarza czy ślusarza w przypadku powstałych w mieszkaniu awarii. Pomoc może również obejmować inne sytuacje:

  • zakwaterowanie w hotelu, gdy miejsce zamieszkania zostanie zniszczone
  • zorganizowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu ubezpieczonego w szpitalu
  • zorganizowanie opieki nad zwierzętami
  • interwencję i opiekę medyczną itp

  Uwaga!

  Koszty materiałów potrzebnych do przeprowadzenia napraw w ramach domowego assistance pokrywane są przez ubezpieczonego. Usługa polega wyłącznie na wykonaniu prac naprawczych.

  W zależności od ubezpieczyciela zakres domowego assistance może się różnić, więc należy pamiętać, aby przed zakupem polisy upewnić się, że kupowana usługa na pewno jest odpowiednia. Ubezpieczenie pomocowe często dostępne jest u jednego ubezpieczyciela w wariantach: tańszym standardowym i droższym kompleksowym.

 • Ubezpieczenie przedmiotów o szczególnej wartości

  Do ubezpieczenia ruchomości domowych można również dodać przedmioty o szczególnej wartości, takie jak zbiory kolekcjonerskie (numizmatyczne, filatelistyczne, kolekcje broni), obrazy, kamienie szlachetne, rzeźby, świeczniki, biżuteria i inne cenne wyroby, srebrne zastawy, sztućce, markowa porcelana itp.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Co zrobić, aby po wypadku za granicą sprawnie uzyskać pomoc? O czym należy poinformować ubezpieczyciela przed wyjazdem, aby uniknąć problemów po szkodzie? Odpowiedzi na te pytania sprawią, że wiedza o kupionej polisie będzie pełna, a na zagraniczny wyjazd będzie można udać się bez niepotrzebnych zmartwień.

 • Jakie ubezpieczenie narciarskie wybrać?

  Blisko jedna czwarta Polaków deklaruje umiejętność jazdy na nartach lub snowboardzie. Zdecydowana większość miłośników sportów zimowych oddaje się swojej pasji przynajmniej raz w roku. Choć coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z konieczności posiadania ubezpieczenia przy tego typu zimowych wyjazdach, nie wszyscy wiedzą jakimi kryteriami kierować się przy zakupie polisy na wyjazd narciarski. W tym poradniku tłumaczymy, jakie ubezpieczenie narciarskie wybrać, aby zapewnić sobie potrzebną na stoku ochronę.

  Wyjazd na narty – jaki zakres ubezpieczenia?

  Wybierając się za granicę na aktywny zimowy urlop wielu narciarzy wyrabia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest potwierdzeniem objęcia powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Należy jednak pamiętać, że karta jedynie częściowo refunduje koszty leczenia. Istotne jest zatem, aby tak dobrać zakres dodatkowego ubezpieczenia narciarskiego, żeby w pełni uzupełnić braki EKUZ. Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać?

  Dobre ubezpieczenie na narciarzy cechuje kilka elementów, które powinny się w nim znaleźć. Najważniejszymi elementami polisy są koszty leczenia za granicą, które w przypadku urazów narciarskich mogą być bardzo wysokie. Doradzamy, aby zdecydować się na polisę gwarantującą odpowiedzialność ubezpieczyciela na poziomie minimum 20 tys. euro. Warto również zwrócić uwagę, aby ubezpieczenie obejmowało transport poszkodowanego do kraju.

  Równie istotnym elementem ochrony ubezpieczenia dla narciarza jest akcja ratownicza z użyciem śmigłowca lub akcja poszukiwawcza. Należy wybrać takie ubezpieczenie, które obejmować będzie te zagrożenia, a suma ubezpieczenia przeznaczona na ten cel nie powinna być niższa niż 10 tys. euro.

  Niezbędnym dodatkiem do polisy narciarza jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które przyda się na przykład w momencie zderzenia z innym narciarzem na stoku, w wyniku Twojego błędu. Pomocne może być także ubezpieczenie bagażu i sprzętu narciarskiego.

  Czym się kierować kupując ubezpieczenie na narty?

  Polisa dla narciarza musi odpowiadać charakterowi planowanego wyjazdu. Umożliwi to sprawne działania w razie wypadku, gdy potrzebna będzie pomoc ubezpieczyciela. Odpowiednio dobrany zakres ubezpieczenia daje również pewność, że towarzystwo wypłaci odszkodowanie adekwatne do szkody.

  Wybierając ubezpieczenie na narty należy pamiętać także, aby podczas zakupu polisy zadeklarować, że zamierza się uprawiać jakąś zimową dyscyplinę. Część zimowych aktywności uznawana jest za tzw. sporty wysokiego ryzyka, których nie obejmuje standardowa polisa. W przypadku tych dyscyplin na pomoc ubezpieczyciela możemy liczyć tylko pod warunkiem włączenia do ochrony ubezpieczenia dodatkowych ryzyk.

 • Jak zgłosić szkodę?

  Nieszczęśliwy wypadek, kradzież bagażu i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe potrafią zepsuć urlop, dlatego ważne jest, aby po szkodzie jak najszybciej zgłosić się do ubezpieczyciela. Aby to zrobić  należy zadzwonić pod numer wskazany np. na karcie otrzymanej do ubezpieczenia lub dokumentach potwierdzających zawarcie umowy. Bez względu na kraj pobytu telefon zawsze odbierze polskojęzyczny konsultant, który po uzyskaniu odpowiedzi na kilka zadanych pytań uruchomi niezbędną pomoc.

  Uwaga!

  Oprócz alarmowego numeru telefonu należy mieć przy sobie dokument z numerem polisy, będzie on potrzebny do ustalenia ważności i zakresu ochrony ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie a sporty ekstremalne

  To bardzo ważne, aby polisa turystyczna odpowiadała charakterowi planowanego wyjazdu. Z jednej strony umożliwi to sprawne działania, gdy potrzebna będzie pomoc ubezpieczyciela, z drugiej da pewność, że towarzystwo nie odmówi wypłaty odszkodowania. A tak może się stać, jeśli podczas zakupu ochrony zakład ubezpieczeń nie zostanie poinformowany o tym, że na czas wyjazdu zaplanowane zostało uprawianie tzw. sportów wysokiego ryzyka. Należy spodziewać się, że po ujawnieniu tej informacji składka za polisę wzrośnie. Jednocześnie otrzyma się jednak gwarancję udzielenia pomocy w kryzysowej sytuacji.

  Uwaga!

  Ubezpieczyciele definiują w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), co rozumieją pod pojęciem sportów amatorskich i wysokiego ryzyka. W pierwszej kategorii znajdują się przede wszystkim aktywności fizyczne podejmowane dla wypoczynku. W drugiej natomiast sporty, które niosą za sobą większe ryzyko wypadku lub są uprawiane wyczynowo.

Udostępnij na Google+
Projekt i realizacja © 2017 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS, studio graficzne, portale internetowe. Materiały zawarte na stronie chronione są prawem.
stat4u