ubezpieczenia leasing kredyty

razem z Wami ponad 20 lat, doświadczenie zobowiązuje

55 642 18 81, 509 415 837

ul. Związku Jaszczurczego 13C, Elbląg

FIRMA

Nie mamy wpływu na wystąpienie zdarzeń losowych, ale możemy ochronić się przed ich negatywnymi skutkami. Zapewnij kompleksową ochronę dla swojego biznesu tak, by przetrwał wszystkie takie sytuacje. Każdy przedsiębiorca prowadząc firmę chce jej stałego rozwoju. Ubezpieczenie jest jak kolejny element, który pomaga Twojemu biznesowi iść do przodu.

Ubezpieczenie pozwoli Ci kontrolować Twój biznes. Czy wiesz, jak ważne dla przyszłości Twojej firmy jest zabezpieczenie jej majątku przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych (np. pożaru) lub kradzieży? Czy długo musiałbyś odrabiać takie straty? Dzięki ubezpieczeniu możesz myśleć przyszłościowo i przygotować się na zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na kondycję Twojej firmy.

Możesz skorzystać z gotowych pakietów dla firm lub z indywidualnie przygotowanego programu. Nie wiesz jakie ubezpieczenie będzie najlepsze dla Twojego biznesu? Skontaktuj się z naszym konsultantem, który pomoże Ci zoptymalizować zakres i koszty ochrony ubezpieczeniowej, przy jednoczesnym spełnieniu Twoich oczekiwań. Bez względu na wielkość Twojej firmy pomożemy dobrać Ci odpowiednie rozwiązanie.

Jedną z pierwszych i podstawowych czynności jakich dokonujemy nawiązując współpracę jest analiza obecnej sytuacji ubezpieczeniowej w firmie i wskazanie ewentualnych zagrożeń. Nasza agencja zawsze służy wszechstronną pomocą przy ocenie ryzyka i ewentualnych zagrożeń, analizujemy stan faktyczny oraz wskazujemy możliwe niebezpieczeństwa i zagrożenia jakie stoją przed każdym przedsiębiorstwem. Rolą naszej agencji jest wybór i przedstawienie Klientowi najlepszego wariantu ubezpieczenia oraz wskazanie rozwiązań i towarzystwa, które dla danej branży oraz danego ryzyka przewidziało najlepsze warunki i najatrakcyjniejszą stawkę. Celem analizy jest opracowanie szczegółowego sprawozdania umożliwiającego:

 • Oszczędność Twojego czasu przy wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia.
 • Techniczną i merytoryczną ocenę posiadanych umów ubezpieczenia pod względem zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jej zasadności oraz kompletności.
 • Rekomendację naszej agencji i przygotowanie adekwatnego programu ubezpieczeń.
 • Przygotowanie oferty ubezpieczenia w rekomendowanym zakresie, przedstawione przez wiodące na rynku zakłady ubezpieczeń.
 • Zachowanie adekwatności wysokości składki ubezpieczeniowej.

Możecie Państwo również liczyć na upusty związane z pakietami oraz ofertę, którą dostosujemy indywidualnie do potrzeb i możliwości danego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem charakterystyki ubezpieczanej działalności. Często istnieją odmienne, mniej kosztowne i skuteczniejsze metody zabezpieczania Firmy i ryzyka, które rzadko są Państwu przedstawiane.

Wdrażanie adekwatnego programu ubezpieczeniowego pozwoli Państwu na dostosowanie zakresu posiadanych ubezpieczeń do faktycznych potrzeb, a tym samym umożliwi optymalizację kosztów związanych z zawieranymi ubezpieczeniami. Działania takie mają na celu wzrost świadomość potencjalnych zagrożeń, co umożliwia zbudowanie systemu prewencji, zabezpieczeń oraz procedur reagowania w przypadku wystąpienia szkód. Wprowadzenie w Firmach naszych Klientów niezależnej oceny w/w procesów związanych z zakresem ochrony ubezpieczeniowej, zabezpieczeniami oraz optymalizacja kosztów może mieć również bezpośrednie powiązanie z szybkością likwidacji skutków szkód mogących powstać w Państwa Firmie z dodatkowym uwzględnieniem parametrów ciągłej zmiany warunków i stanu faktycznego w przedsiębiorstwie.


Do Twojej dyspozycji jest szeroka gama produktów mająca za zadanie zabezpieczyć majątek firmy:

 1. ubezpieczenie majątku firmy od zdarzeń losowych, w tym:
  • budynki
  • wyposażenie (sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym nisko cenne składniki majątku)
  • środki obrotowe tj.: towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń
  • nakłady inwestycyjne
  • mienie osobiste pracowników
 2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 3. ubezpieczenie od wandalizmu
 4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (przenośnego i stacjonarnego) od wszystkich ryzyk
 5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC pracodawcy, OC za produkt, OC podwykonawców, OC wzajemne)
 6. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych
 7. Assistance i inne

Doradzimy Państwu odpowiednie rozwiązania oraz zaproponujemy korzystną ofertę:

 • ubezpieczenie pojazdów i flot firmowych (OC, AC, NNW, Assistance)
 • ubezpieczenie mienia firmy od kradzieży, all risks oraz od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • D&O ubezpieczenie OC członków władz spółek
 • ubezpieczenia budynków
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenia transportowe OCPD, Cargo, NNW kierowców
 • ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych
 • ubezpieczenia finansowe (gwarancje wadialne, kontraktowe, usunięcia wad i usterek)
 • kompleksowe pakiety dla firm m.in. WARTA, InterRisk, Hestia
 • odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi
 • ubezpieczenie od utraty zysku
 • ubezpieczenie osobowe dla pracowników - ubezpieczenia grupowe NNW i na życie

Co to jest ubezpieczenie OC firmy?

OC firmy to odpowiedzialność cywilna firmy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

Przykładowy zakres ubezpieczenia OC firmy może obejmować:

 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku,
 • szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej,
 • szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
 • odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości,
 • odpowiedzialność cywilną pracodawcy,
 • odpowiedzialność cywilną przechowawcy,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie,
 • odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe.


FLOTY SAMOCHODOWE

Ubezpieczenie pojazdów firmowych w zakresie OC jest obowiązkowe. Warto jednak wybrać ofertę, która minimalizuje koszty tego ubezpieczenia. Firmy, które posiadają wiele pojazdów nie muszą ubezpieczać ich osobno, mogą skorzystać z możliwości ubezpieczenia floty samochodowej.

Ubezpieczenia te adresowane są do wszystkich firm, które mają wystarczająco dużo samochodów, by ubezpieczyć flotę. Szczególnie korzystne są dla firm transportowych, spedycyjnych oraz innych przedsiębiorstw, w których każdy dzień przestoju pojazdu oznacza straty finansowe.

Dodatkowym plusem jest ten sam okres ubezpieczenia dla wszystkich samochodów w firmie, bez względu na to, kiedy zostały zakupione. Dzięki temu nie trzeba w ciągu roku zajmować się podpisywaniem i przedłużaniem kolejnych umów. Zdecydowanie ułatwia to administrowanie pojazdami.

Ubezpieczenie flotowe może objąć:

 • OC
 • zieloną kartę
 • autocasco
 • NNW kierowcy oraz pasażerów
 • Assistance
 • ubezpieczenie utraty wartości pojazdu (GAP)
 • szyby
 • dodatkowe wyposażenie
 • pomoc prawną przy dochodzeniu odszkodowania

Jak ustalane są stawki ubezpieczenia dla floty samochodowej?

Im więcej samochodów, tym większa szansa wynegocjowania atrakcyjnych stawek, choć nie jest to jedyne kryterium wpływające na koszt polisy. Skontaktuj się z naszym konsultantem i zobacz, jakie warunki możemy dla Ciebie wynegocjować.

Mamy wieloletnie doświadczenie, dzięki któremu rozumiemy Twoje potrzeby i szybko przygotujemy dla Ciebie optymalną ofertę. My szanujemy Twój czas!

Udostępnij na Google+
Projekt i realizacja © 2017 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS, studio graficzne, portale internetowe. Materiały zawarte na stronie chronione są prawem.
stat4u